Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Declaraţii notariale

Mana care semneaza un document

În anumite situații, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca declarația să fie încheiată în formă autentică, în faţa notarului. Regăsiți mai jos diferite tipuri de declaraţii întâlnite des în practica noastră notarială. Declaraţii notariale în materie succesorală Declaraţie de acceptare a succesiunii/moştenirii Declarație de neacceptare a succesiunii/moștenirii […]