Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Societatea Profesională Notarială "Iuliana Alexandra Zarafiu", membră a Camerei Notarilor Publici București

Având o experiență de peste 18 ani oferim servicii notariale riguroase şi de calitate găsind cele mai bune soluții indiferent de complexitatea speței dumneavoastră.

Servicii Notariale

Contracte

Contract de vânzare-cumpărare, Precontract, Antecontract de vânzare-cumparare, Contract de donaţie, Contract de schimb imobiliar, Contract de întreținere, Contract de partaj, Act de dezlipire, Contract de închiriere, Contract de comodat autovehicul, Contract de comodat locuinţă, Contract de tranzacție în urma unui accident rutier, Contract de credit (împrumut), Contract de rentă viageră.

Procură, împuternicire

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastră. De exemplu, puteți împuternici mandatarul să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței, la o instituție bancară sau în relația cu o autoritate precum ANAF.

Succesiune, moştenire

La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari. Partajul proprietăţii moştenite se poate face ambiabil, prin buna înţelegere a moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire care să-i revină fiecaruia. Contactați-ne pentru detalii suplimentare.

Legalizări

Procedura notarială de legalizare a copiei unui înscris, după confruntarea cu originalul, are ca finalitate reproducerea fidelă a documentului original, prin fotocopiere. Copia legalizată îi va permite unei persoane să-şi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui act decât cel original.

Declaraţii notariale

În anumite situații, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca declarația să fie încheiată în formă autentică, în faţa notarului: Declaraţii notariale în materie succesorală, Declarații notariale în materie imobiliară, Declarații notariale pentru familie și minori sau Declaraţii notariale pentru societăți.

Divorțul la notar

Desfacerea căsătoriei prin procedură notarială se finalizează într-un timp mai scurt decât în instanță (30 de zile), costurile totale sunt mai reduse și asigură o mai bună protecție a vieții private. Notarul public este desemnat să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ, inclusiv dacă există copii minori.

Iuliana Alexandra Zarafiu - Notar Public

Notar Iuliana Alexandra Zarafiu

Pregătirea profesională continuă reprezintă un deziderat pe care îl transpunem în fiecare act pe care îl concepem și redactăm. Dinamica schimbărilor legislative presupune o permanentă perfecționare și adaptare constituind totodată o provocare pentru echipa noastră tânără și motivată.

Ioana Radu - Notar Public

Notar Ioana Radu

Îndatorirea cea mai de seamă a notarului public este aceea de a-şi îmbogăţi în permanenţă cunoștințele, concomitent cu complexitatea activităţii social-economice, pentru a-şi putea asigura instrumentele necesare îndeplinirii actului notarial, cu înalt profesionalism, în condiţii de siguranţă pentru părţi.

Excelență, promptitudine și responsabilitate
Suntem un colectiv unit de profesioniști, angrenați în respectarea valorilor în care credem, obiectivul nostru fiind excelența, promptitudinea și responsabilitatea.