Legalizări

Procedura notarială de legalizare a copiei unui înscris, după confruntarea cu originalul, are ca finalitate reproducerea fidelă a documentului original, prin fotocopiere.

Copia legalizată îi va permite unei persoane să-şi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui act decât cel original.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum: 021.323.65.97, 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la notariatzarafiu@gmail.com

La Notariat Zarafiu se pot legaliza semnăturile părţilor pe înscrisurile pentru care nu este oligatorie forma autentică şi se pot realiza legalizări de specimene de semnătură şi sigilii.

Pentru efectuarea unei traduceri legalizate, traducătorul atestat potrivit legii care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia iar notarul va legaliza semnătura traducătorului.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum: 021.323.65.97, 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la notariatzarafiu@gmail.com