Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Contracte

Persoana care semneaza un document

Contractul este definit de art. 1166 al Noului Cod Civil din România ca fiind un acord de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic între acestea.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre tipurile de contracte întâlnite des în practica noastră notarială. Notariatul Zarafiu vă poate ajuta cu orice tip de contract iar pentru detalii vă rugăm să ne contactați.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]

Exemple de contracte ce pot fi încheiate în cadrul SPN Iuliana Alexandra Zarafiu:

 • Contract de vânzare-cumpărare

  Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului, în schimbul unei sume de bani, dreptul de proprietate asupra unui bun.

 • Precontract, antecontract de vânzare-cumparare

  Prin antecontractul de vânzare-cumpărare sau precontract, ca promisiune bilaterală, ambele părţi se obligă să încheie în viitor, la data şi în condiţiile stabilite de antecontract, contractul propriu-zis de vânzare-cumpărare.

 • Contract de donaţie

  Donaţia este contractul prin care o parte transferă alteia un bun, în mod gratuit şi irevocabil.

 • Contract de schimb imobiliar

  Contractul de schimb imobiliar este acel act prin care fiecare dintre părţi transmite sau se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

 • Contract de întreținere

  Contractul de întreţinere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii celeilalte părţi sau a unui terţ, pe o anumită durată.

 • Contract de partaj

  Partajul sau împărţeala este o operaţiune juridică prin care se pune capăt stării de proprietate comună sau de indiviziune.

 • Act de dezlipire

  Prin actul de dezlipire sau dezmembrare se desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia.

 • Contract de închiriere

  Prin contractul de închiriere o persoană se obligă să-i asigure alteia folosinţa temporară, totală sau parţială a unei suprafeţe locative în schimbul unei sume de bani („chirie”).

 • Contract de comodat autovehicul

  Contractul de comodat autovehicul este actul prin care o persoană remite gratuit alteia, spre folosinţă temporară sau permanentă, un autovehicul, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură.

 • Contract de comodat locuinţă, spaţiu

  Prin contractul de comodat al unei locuinţe sau spaţiu, o persoană remite gratuit alteia bunul imobil spre folosinţă temporară sau permanentă, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură.

 • Contract de tranzacție în urma unui accident rutier

  Prin convenția de tranzacție, părțile implicate într-un accident rutier pot să preîntâmpine un eventual litigiu sau să pună capăt unui proces existent prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.

 • Contract de credit (împrumut) cu ipotecă sau gaj

  Contractul de credit (împrumut) garantat prin ipotecă imobiliară este un contract de împrumut în cadrul căruia se constituie o garanţie reală imobiliară în favoarea creditorului asupra unui bun imobil al debitorului. Pentru a fi valabil, contractul de împrumut cu ipotecă imobiliară trebuie încheiat la notar, în formă autentică.

 • Contract de rentă viageră

  Prin contractul de rentă viageră, o parte înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani în schimbul unei prestaţii periodice în bani care urmează să-i fie plătită până la decesul său de cealaltă parte.

Contractul este atât în dreptul internațional cât şi în cel român principalul izvor de obligaţii civile prin care oamenii îşi transmit proprietatea bunurilor, prestează servicii sau îşi satisfac diferite trebuinţe.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]
Notariat Sector 2