Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Divorțul la notar

Doua persoane care dau mana

Desfacerea căsătoriei prin procedură notarială se finalizează într-un timp mai scurt decât în instanță (30 de zile), costurile totale sunt mai reduse și asigură o mai bună protecție a vieții private față de ședința publică din sala de judecată.

Notarul public este desemnat, în baza art. 375 din Noul Cod Civil, să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ, inclusiv dacă există copii minori născuţi din căsătorie, din afara ei sau adoptaţi.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]

Pentru a divorța la notariat, în cazul în care nu există copil minor, sunt necesare actele de identitate în original, certificatele de naştere (în original sau copie legalizată) și certificatul de căsătorie (în original) ale celor doi soţi.

La depunerea cererii de divorţ la notariat, soţii pot fi reprezentaţi prin mandatar (mandatarul poate fi și unul dintre soți) împuternicit cu procură notarială autentică sau de la Consulatul României (când se află în străinătate). Precizăm că soții nu pot fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar să se prezinte personal la biroul nostru notarial.

Desfacerea căsătoriei prin procedură notarială se poate face de catre un notar public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor. Așadar competenţa teritorială de soluţionare a cererilor de divorţ de către notarul public este una alternativă: soţii pot divorţa fie la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria sau la un birou notarial din localitatea unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii de divorț.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]
Notariat Sector 2