Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Procuri, împuterniciri

Doua persoane care semneaza un document

Prin procura notarială împuterniciți o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastră.

Prin procura notarială puteți împuternici mandatarul să vă reprezinte, de exemplu, la notariat pentru vânzarea unui imobil sau la dezbaterea succesiunii, la o instituție sau în fața instanței.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre tipurile de procuri întâlnite des în practica noastră notarială. Notariatul Zarafiu vă poate ajuta cu orice tip de procură/împuternicire iar pentru detalii vă rugăm să ne contactați.

Actele minim necesare pentru o procură notarială sunt: actul de identitate în original al părții care face procura/împuternicirea (mandant) și copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar) sau datele de identificare.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]
 • Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)

  Procura notarială de cumpărare a unui imobil este un contract de mandat prin care o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar) să o reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil la un anumit preț.

 • Procură cazier judiciar

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea cazierului judiciar.

 • Procură semnătură electronică digitală (ANAF)

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să o reprezinte cu puteri depline in relatia cu ANAF pentru semnarea si depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale.

 • Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)

  Prin procura pentru eliberarea paşaportului copilului minor, un părinte îl poate împuternici pe celălalt părinte sau pe o persoană terţă să facă demersurile pentru eliberarea paşaportului simplu pentru copilul minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul în care se împuternicește o persoană terță este necesară prezența ambilor părinți la notariat.

 • Declarație pentru ieşirea din ţară a unui copil minor

  Prin declaraţia notarială autentică un părinte sau ambii părinţi îşi exprimă acordul cu privire la ieşirea din ţară a copilului lor minor însoţit de către celălalt părinte sau de o persoană terţă.

 • Procură pentru ridicarea paşaportului

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să îi ridice paşaportul de la serviciul public comunitar sau de la consulatul/ambasada României din străinătate.

 • Procură de folosire autoturism

  Conform Noului Cod Civil pentru a permite unei alte persoane să folosească autovehiculul înmatriculat pe numele dumneavoastră va trebui să faceți un Contract de comodat auto la biroul nostru notarial.

 • Procură pentru înmatriculare auto

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să o reprezinte în fața autorităților competente pentru depunerea actelor necesare emiterii certificatului de înmatriculare, ridicarea acestuia, a cărții de identitate a vehiculului, a plăcuțelor de înmatriculare, inclusiv cele cu număr provizoriu și să semneze pentru primirea acestora.

 • Procură pentru împuternicire la Registrul Comerțului

  Prin acest tip de procură o persoană fizică sau juridică (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să o reprezinte la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a efectua diferite operațiuni juridice în numele mandantului.

 • Procură ridicare pensie

  Prin procura notarială specială pentru reprezentarea în fața instituțiilor sistemului public de pensii, persoana pensionată (mandantul) poate împuternici o terță persoană (mandatarul) să depună dosarul de pensie, să ridice, în numele său, pensia sau alte drepturi cuvenite sau să ridice decizia de pensionre sau taloanele de pensie.

 • Procură specială judiciară

  O persoană care are sau urmează să aibă calitatea de parte într-un dosar aflat pe rolul unei instanţe judecatoreşti, poate împuternici un terţ (mandatarul), să introducă cererea de chemare în judecată, să o reprezinte la orice termen sau înfăţişare, să propună probe și să efectueze diferite acte procedurale în respectiva cauză.

 • Procură specială de reprezentare la divorțul în instanță (judiciar)

  Procura de reprezentare în procesul de divorț în instanță este o variantă a procurii speciale judiciare.

 • Procură de reprezentare la divorțul prin notariat

  Soții care divorțează de comun acord la notariat pot depune cererea de divorț la notarul public printr-o terță persoană împuternicită cu procură autentică notarială. Pot fi reprezentați prin procură ambii soți sau doar unul dintre aceștia. Totodată, un soț îl poate reprezenta prin procură pe celălalt la depunerea cererii.

 • Procură de reprezentare la succesiune

  Moştenitorul care nu se poate prezenta la dezbaterea succesiunii prin notariat are posibilitatea să încheie o procură notarială prin care să desemneze o altă persoană (mandatarul) să îl reprezinte în cadrul procedurii succesorale.

 • Procură vânzare apartament

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să vândă apartamentul în cauză la o anumită valoare, la un preț indicat în procură sau la un preț pe care mandatarul îl va negocia în favoarea mandantului.

 • Procură vânzare autovehicul

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să o reprezinte la toate operațiunile necesare vânzării autovehiculului, inclusiv la încheierea contractului de vânzare, radierea din evidențele fiscale și din circulație.

 • Procură vânzare casă

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să vândă casa în cauză la o anumită valoare, la un preț indicat în procură sau la un preț pe care mandatarul îl va negocia în favoarea mandantului.

 • Procură donație imobil (apartament, casă, teren)

  Prin procura pentru donația unui imobil atât proprietarul donator al imobilului, cât și persoana care urmează să primească donația, pot fi reprezentate la notariat de o altă persoană în vederea încheierii contractului de donație.

 • Procură pentru bancă

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să o reprezinte în fața unei instituții bancare pentru realizarea unei operațiuni bancare în numele mandantului.

 • Procură generală de administrare imobil (apartament, casă, teren)

  Prin acest tip de procură o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar), pentru ca aceasta din urmă să să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare şi conservare cu privire la imobilul respectiv.

 • Procură administrare societate

  Procura notarială de administrare a unei societăți este un contract de mandat prin care administratorul societății respective (mandantul) împuterniceşte o persoană (mandatar) să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare, conservare sau dispoziție pentru buna desfăşurare a activităţii societății.

Procura reprezintă materializarea unui mandat aplicându-se principiile contractului de mandat, reglementat de art. 2009 și următoarele din Noul Cod Civil. Mandantul poate revoca oricând procura. Mandatarul trebuie să aibă în toate cazurile în capacitate deplină de exerciţiu.

Obiectul procurii trebuie să fie determinat, posibil şi licit. El poate consta însă numai în încheierea de acte juridice, cele materiale având doar un caracter accesoriu. De asemenea, actele juridice cu caracter strict personal (intuitu personae) nu pot fi efectuate de către mandatar.

Procura încetează în termenul prevăzut de părți iar dacă părţile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 (trei) ani de la încheiere.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]
Notariat Sector 2