Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Succesiuni, moşteniri

Grup de persoane in birou la o intalnire

Din cauza faptului că moştenirea se deschide prin moarte, data deschiderii succesiunii este cea a morţii celui care lasă moştenirea. Dovada morţii se face prin certificatul de deces sau printr-o hotărâre judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.

La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]

Chiar dacă transmiterea patrimoniului celui care a murit operează din clipa decesului său, această transmitere nu are caracter definitiv şi obligatoriu. Legea stabilește că nimeni nu este obligat să accepte o moştenire care i se cuvine. Prin urmare, moştenitorul (succesibilul) are dreptul să aleagă între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii sau desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire.

Partajul sau împărţeala este operaţiunea juridică care pune capăt stării de indiviziune (coproprietate) prin împărţirea, în natură sau prin echivalent, a bunurilor aflate în indiviziune şi care are ca efect înlocuirea retroactivă a cotei-părţi ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecăruia dintre coindivizari asupra anumitor bunuri sau valori determinate în materialitatea lor.

Partajul proprietăţii moştenite se poate face ambiabil, prin buna înţelegere a moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire care să-i revină fiecaruia.

Dacă defunctul avea la data decesului copii în viaţă şi era căsătorit soţul supravieţuitor moşteneşte o cotă de 1/4 din averea defunctului iar copiii moştenesc cota de 3/4 împreună, împărţită în mod egal.

Cota unui copil decedat înaintea defunctului este moştenită în mod egal de către proprii copii, aflaţi în viaţă la data decesului defunctului.

În cazul în care defunctul a lăsat un testament, moştenitorii legali vor moşteni în cotele indicate doar bunurile neatribuite în exclusivitate moştenitorilor testamentari. Totuşi, dacă prin testament sau donaţii făcute în timpul vieţii, defunctul a încălcat rezerva moştenitorilor legali, aceste liberalităţi excesive vor putea fi reduse.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]
Notariat Sector 2