Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Declaraţii notariale

Mana care semneaza un document

În anumite situații, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca declarația să fie încheiată în formă autentică, în faţa notarului.

Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]

Regăsiți mai jos diferite tipuri de declaraţii întâlnite des în practica noastră notarială.

Declaraţii notariale în materie succesorală

 • Declaraţie de acceptare a succesiunii/moştenirii
 • Declarație de neacceptare a succesiunii/moștenirii
 • Declaratie de renunţare la succesiune/moştenire
 • Retractarea renunţării la succesiune/moştenire
 • Reducţiunea testamentară

Declarații notariale în materie imobiliară

 • Declarație de luare în spațiu locativ
 • Declaraţie pentru programul Prima Casă
 • Declarație privind acordul vecinilor pentru construcție
 • Declaraţie de radiere ipotecă imobiliară din cartea funciară
 • Declarație de renunțare la dreptul de uzufruct viager

Declarații notariale pentru familie și minori

 • Declarație de recunoaștere a paternității copilului
 • Declaraţia soților privind ultima locuinţă comună în cadrul divorțului notarial
 • Acordul părintelui cu privire la plecarea copilului minor în străinătate
 • Declarația părinților pentru angajarea copilului minor
Declaraţii notariale diverse
 • Declarație de revocare a unei procuri notariale
 • Declarație pierdere diplomă de bacalaureat/licență
 • Declarație de despăgubire a investitorului ințial al lucrării stradale/coloanei de gaze/branșamentului ce permite accesul la sistemul de distribuție gaze naturale
 • Declaraţie de notorietate
 • Invitaţie viză de şedere România pentru cetăţeni străini
Declaraţii notariale pentru societăți
 • Declarație administrator/asociat înființare societate la Oficiul Național al Registrului Comerțului
 • Declarație privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social
Aveți întrebări sau doriți să vă ajutăm cu mai multe informații? Sunați-ne acum la 0733.11.55.66 sau trimiteți-ne un email la [email protected]
Notariat Sector 2