Logo Notariat Zarafiu

Sunați-ne pentru detalii.

Spectrum Business Center, Etaj 4.

Succesiuni, moşteniri

Grup de persoane in birou la o intalnire

Din cauza faptului că moştenirea se deschide prin moarte, data deschiderii succesiunii este cea a morţii celui care lasă moştenirea. Dovada morţii se face prin certificatul de deces sau printr-o hotărâre judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă. La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari. Chiar dacă transmiterea patrimoniului celui […]